Menu

Aktivitesudvalg

Aktivitetsudvalget (Støtteudvalget)
*Ansvarlig for gruppens sammensætning.
*Ansvarlig for udarbejdelse af budgetter.
*Ansvarlig for musik aktiviteter.
- F.eks. Park festival - koncerter mm.
*Ansvarlig for andre aktiviteter
-F.eks. Cykelsponsorløb, Hobby messe, markedsbod og nye aktiviteter.